Partizan

Polityka i społeczeństwo

05 Kwi

Obrona chłopów

Posted in Chruszczow on 05.04.13

Ustanowienie „wiejskich miast” spowodowałoby, że rolnicy utraciliby swoje przyzagrodowe poletka, które zawsze uprawiali z dalece większym nakładem pracy niż ziemie należące do kołchozu. Odebranie tej prywatnej własności chłopom sprawiłoby, że ci nie mieliby już kompletnie żadnej motywacji do wytężonej pracy. Pomysłu ostatecznie nie zrealizowano, a po śmierci Stalina Chruszczow, obejmując rzeczywiste kierownictwo w państwie, mógł zacząć wprowadzać w życie swoje własne pomysły na skuteczną reformę rolnictwa. W roku 1964 okazało się, że wszystkie jego działania nie przyniosły zbyt wymiernych rezultatów, rolnictwo radzieckie wciąż znajdowało się w opłakanym stanie. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że nie była to wina Chruszczowa – zrobił naprawdę wiele, ale sam system był po prostu na tyle wadliwy, że kompletnie nic – oprócz cofnięcia kolektywizacji – nie mogło poprawić sytuacji rolników. Oczywiście Chruszczow nie mógł – z przyczyn ideologicznych – posunąć się do dekolektywizacji.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Obrona chłopów została wyłączona

02 Mar

Fiasko projektu kolonizacji

Posted in Chruszczow on 02.03.13

W roku 1954 wyniki były zadowalające, zebrano naprawdę spory plon. Jednak już w następnym roku, w wyniku fatalnej suszy, żniwa były po prostu katastrofalne. Jednak już w kolejnym, 1956 roku, pogoda ponownie dopisała i zebrano całkiem spore plony – jednak tylko na wschodzie właśnie, bo w europejskiej części Rosji żniwa były bardzo kiepskie. To mocno podźwignęło pozycję Chruszczowa, bo mógł wykazać, że tylko dzięki niejakiej kolonizacji terenów wschodnich udało się uchronić w tymże roku naród radziecki od głodu. W następnych latach sytuacja nie była już tak przychylna dla wschodnich, niedawno przeznaczonych pod uprawę ziem. Z powodów natury ekologicznej średnia zbiorów znacznie się pogorszyła, poza tym sporo ludzi zaczęło powracać na zachód Rosji. Zboże produkowane na wschodzie – ze względu na koszy transportu – było o wiele droższe niż to „europejskie”. Ponadto na wschód wysłano wiele tysięcy maszyn rolniczych, co dość znacznie opóźniło proces mechanizowania właściwej rosyjskiej wsi.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Fiasko projektu kolonizacji została wyłączona

17 Lut

Rolnictwo

Posted in Chruszczow on 17.02.13

Bardzo duża część chruszczowskich reform dotyczyła sektora rolniczego. Nic w tym zresztą dziwnego, a to z dwóch powodów. Po pierwsze – co najbardziej oczywiste – rolnictwo było niebywale niedofinansowane w poprzednich latach; rozwój przemysłowy Związku Radzieckiego opierał się w ogromnej mierze na wyzysku chłopstwa właśnie. Zmiany były koniecznie potrzebne – jeżeli pozostawiono by rolnictwo w takim stanie, w jakim by się znajdowało, to radzieckich obywateli czekałyby długie lata dotkliwego głodu. Produkcja rolnicza była skrajnie niewydajna, każdy myślący człowiek wiedział, że coś zmienić trzeba. Drugim powodem chruszczowskich zmian w rolnictwie jest jego psychika – urodził się bowiem w biednej rodzinie, chłopskiej właśnie. Dobrze zdawał sobie sprawę z tego, w jak fatalnych warunkach przyszło żyć ludności wiejskiej, rozumiał problemy chłopów. Wiedział w zasadzie czego trzeba, by ich los poprawić. Nie umiał tego jednak, niestety, zrealizować.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Rolnictwo została wyłączona

29 Sty

Kolonizacja

Posted in Chruszczow on 29.01.13

Chruszczow wpadł na pomysł, by zamiast kosztem przemysłu zwiększać nakłady finansowe na istniejące już gospodarstwa, zwyczajnie powiększyć areał ziemi uprawnej. W związku z tym należało zainteresować się środkową Rosją azjatycką oraz południową Syberią. Były to tereny niezbyt sprzyjające uprawie – gleby nie były tam zbyt żyzne, a pogoda była bardzo zmienna i nieprzewidywalna. Innej ziemi już, niestety, w Związku Radzieckim nie było, Chruszczow więc – koniecznie chcąc zrealizować swój pomysł – wyboru nie miał. Co dość znamienne dla ery chruszczowskiej – nie wysyłano ludzi na wschód pod przymusem. Zaczęto za to prowadzić nasiloną propagandę, zwłaszcza wśród komsomolskiej młodzieży. Odniosła ona sukces – jedynie w 1954 roku na wschód wyjechało 300 tysięcy młodych ludzi, by w ogromnie ciężkich i nieprzyjaznych człowiekowi warunkach zacząć budować nowe gospodarstwa rolne, które – jak wierzyli – pozwolą Związkowi Radzieckiemu i komunizmowi rozbłysnąć w pełnej chwale i potędze.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Kolonizacja została wyłączona