Partizan

Polityka i społeczeństwo

23 Sty

Podsumowanie

Posted in Chruszczow on 23.01.13

Chruszczowski pomysł zwiększenia areału ziem rolniczych nie był więc zbyt dobry, ale nie można też całkowicie go krytykować. Z perspektywy czasu okazało się, że rolnictwo na wschodzie jest jednak dość mocno przydatne. Tamtejsze gospodarstwa dawały cały czas około 1/3 ogólnej rosyjskiej produkcji rolnej, co nie było liczbą małą. Mimo tych wszystkich reform (a było ich znacznie więcej: likwidacja MTS-ów, wprowadzenie na dużą skalę uprawy kukurydzy jako podstawowej paszy zwierzęcej, zwiększenie produkcji mleka i mięsa) w roku 1964 to właśnie zacofane rolnictwo w dużej mierze przyczyniło się do odwołania Chruszczowa ze stanowiska. Przynajmniej oficjalnie, bo w istocie powodem zmiany przewodniczącego partii było zupełnie co innego – mianowicie decydenci radzieccy zostali przez Chruszczowa pozbawieni części przywilejów, ponadto nie mogli być pewni jutra, istniało bowiem spore ryzyko, że zostaną zwolnieni lub wymienieni. Chruszczow naprawdę był pełen zapału do reformowania państwa, co, niestety, nie zawsze mu wychodziło.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona

22 Sty

Reformy

Posted in Chruszczow on 22.01.13

Nikita Chruszczow objął przywództwo w Związku Radzieckim w roku 1953, dość niedługo po śmierci Józefa Stalina. Zastał kraj pogrążony w niebywałym chaosie. Większość lekkiego przemysłu i rolnictwo ogromnie niedomagały, sytuacja społeczna była bardzo zła. Ludzie żyli w biedzie i często w głodzie. Nie było wśród decydentów radzieckich wątpliwości co do tego kto ponosi za to winę. Powszechnie – choć w stopniu dość umiarkowanym – obarczano za złą sytuację w kraju Stalina i stalinowską administrację. To Chruszczow był pierwszym człowiekiem, który publicznie na dużą skalę ośmielił się skrytykować przeszłość i wytknąć stalinowskiemu systemowi liczne błędy. Miało to miejsce w roku 1956 na XX zjeździe partii w czterogodzinnym przemówieniu, jakie I sekretarz partii i premier w jednej osobie, wygłosił do półtoratysięcznego tłumu komunistów na zjeździe zgromadzonych. Owo przemówienie zapoczątkowało w kraju liczne zmiany, których w ogromnej mierze inicjatorem był sam Chruszczow.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Reformy została wyłączona