Partizan

Polityka i społeczeństwo

02 Lut

Cele polityki niemieckiej

Posted in Kryzys marokanski on 02.02.13

Polityka niemiecka miała trzy cele: zabezpieczenie ekspansji kapitału niemieckiego w Rosji; izolowanie Francję na kontynencie europejskim; stworzenie pomyślnych warunków do gospodarczej i politycznej penetracji Niemiec na Bliskim Wschodzie, wykorzystując budowę Kolei Bagdadzkiej, którą to koncesję przyznano Niemcom ostatecznie w 1903 r.. Jednocześnie dyplomacja niemiecka czyniła ogromne wysiłki, by przeciągnąć Rosję na swoją stronę. Cesarz Wilhelm II przy spotkaniu z Mikołajem II w Bjorko (24 lipca 1905 r.) narzucił carowi tajny układ sojuszniczy. Stojąc na czele rządu carskiego S.J. Witte i jego minister spraw zagranicznych W.N. Lamsdorff, dowiedziawszy się o podpisaniu tego układu, poczynili jak najenergiczniejsze kroki, by udaremnić akcję dyplomatyczną cara, która groziła zerwaniem sojuszu francusko-rosyjskiego. „Główny, jeśli nie jedyny, cel Wilhelma polega na tym, by pokłócić nas z Francją i wydostać się samemu naszym kosztem ze stanu izolacji” – tak charakteryzował owo porozumienie Lamsdorff. Układ zawarty w Bjorko nie wszedł w życie, walka jednak między mocarstwami o przecięgnięcie Rosji na swoja stronę trwała dalej. Stosowano w tej akcji wszelkie środki, m.in. również presję finansową; jednak ostateczny wynik tej walki ujawnił się dopiero później.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Cele polityki niemieckiej została wyłączona

25 Sty

Pierwsza faza kryzysu marokański (1904-1905)

Posted in Kryzys marokanski on 25.01.13

U schyłku 1904 r. finansiści francuscy, licząc na poparcie szeregu wpływowych polityków, zaczęli narzucać się sułtanowi marokańskiemu z wysoką pożyczką. Uzależniono ją od rozciągnięcia kontroli francuskiej nad urzędami celnymi celnymi i policją w głównych portach, jak również zaproszenia instruktorów francuskich do armii. Realizacja tych żądań prowadziła wprost do likwidacji niepodlełości Maroka. Niemcy, które miały własne widoki na ten kraj, postanowiły interweniować, ażeby nie dopuścić do realizacji planów swych francuskich rywali. Politycy niemieccy chcieli ponadto wypróbować skuteczność porozumienia brytyjsko-francuskiego i wykazać Francji, że w decydującym momencie Anglia nie udzieli jej poparcia. Dnia 31 marca 1905 r. Wilhelm II po przybyciu do Tangeru, portu marokańskiego, oświadczył publicznie, że Niemcy nie zgodzą się na panowanie jakiegokolwiek mocarstwa nad Marokiem i stawią temu stanowczy opór. Następnie rząd niemiecki ogłosił, że odmawia prowadzenia rokowań z francuskim ministrem spraw zagranicznych Th. Delcasse, gdyż uważa jego politykę za wrogą wobec Niemiec.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Pierwsza faza kryzysu marokański (1904-1905) została wyłączona

20 Sty

Kryzys marokański a I Wojna Światowa

Posted in Kryzys marokanski on 20.01.13

W tym artykule mam zamiar przedstawić argumenty za tym iż kryzys marokański miał znaczny wpływ na przebieg, rozwój a przede wszystkim na samą genezę pierwszej wojny światowej która była w tysiąc dziewięćset osiemnastym roku a zakończyła się w tysiąc dziewięćset dwudziestym pierwszym. Wojna Światowa była to wojna trzyletnia, która doprowadziła niewątpliwie to sporych zmian w Europie, jak widać z powyższego artykułu Niemcy powoli nastawiały się agresywnie i szukały tylko pewnego elementu przetargowego który mogli by wykorzystać jako element i argument do rozpoczęcia wojny. Takim właśnie elementem miał być owy kryzys marokański, niestety tutaj aspiracje Hitlera nie zostały spełnione i musiało dojść dopiero do kolejnego kryzysu w Serbii, gdzie to książę austrowęgierski został zastrzelony podczas miejskiej parady przez serbskiego bojownika o wolność któremu zabójstwo to zostało zlecone przez czarną rękę. Wprawdzie kryzys marokański nie był tym decydującym elementem rozpoczęcia wojny, ale nakierował Niemców jak mają postąpić.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Kryzys marokański a I Wojna Światowa została wyłączona