Partizan

Polityka i społeczeństwo

02 Kwi

Przebieg rewolucji

Posted in Rewolucja francuska on 02.04.13

Niestety, Stanom Generalnym nie było dane obradować zbyt długo. W czasie tychże obrad wśród mieszkańców Paryża rozeszła się niepotwierdzona wieść, jakoby król gromadził wojska pod Wersalem i zamierzał zaatakować Paryż, by uniemożliwić podjęcie reform. Ponadto, co było już faktem, został zwolniony bardzo lubiany przez lud minister skarbu – Jakub Necker. Wśród paryżan narastały nastroje bojowe. 14 lipca 1789 roku lud wyszedł na ulice miasta i pierwsze swe kroki skierował ku Bastylii – niemal nieaktywnemu już wówczas więzieniu królewskiemu, będącego jednak symbolem ucisku feudalnego, starego ładu. Bastylia została przez lud szybko zdobyta. Na wieść o tym zdarzeniu rozruchy objęły także przedmieścia paryskie. Lud tworzył tam własne struktury władzy – zarządy municypalne. Również chłopi przeszli do ofensywy. W Paryżu została stworzona przez Józefa La Fayette Gwardia Narodowa, oddział mający pilnować w stolicy porządku. Król, wobec ogromnej skali zamieszek, wycofał wojska, przyjechał do Paryża i niejako pojednał się z rewolucją, przypinając do swego kapelusza trójkolorową kokardę, od czego zresztą wzięła się dzisiejsza flaga francuska.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Przebieg rewolucji została wyłączona

22 Mar

Podsumowanie

Posted in Rewolucja francuska on 22.03.13

Przejęciem całości władzy przez jakobinów zakończył się pierwszy etap rewolucji. Niedługo miały nastąpić prześladowania przeciwników politycznych jakobinów na wielką skalę, a ulice całej Francji miały spłynąć krwią zupełnie niewinnych ludzi, niegodzących się na władzę totalną jakobinów i rewolucji. Mimo wielu kontrowersji jakie budzi dziś rewolucja francuska, jej pierwszy etap z pewnością wiele wniósł do kultury i tradycji europejskiej. Powoli we wszystkich krajach przyjmowano wzorce zaczerpnięte z Deklaracji praw, dające obywatelom równość i wolność, co zakończyło ostatecznie ucisk feudalny i przyczyniło się do utrwalenia się systemu kapitalistycznego. Faktem jest jednak, że idee rewolucji zostały szybko zdradzone. Już w niedługim czasie po uchwaleniu Deklaracji praw człowieka i obywatela burżuazja wprowadziła zakaz strajków robotniczych, rolniczych, a także zakaz jakiegokolwiek zrzeszania się. Jak widać pozostawienie władzy w rękach elit – bo do nich w rzeczywistości zaliczało się bogate mieszczaństwo – poskutkowało powolnym powracaniem do przedrewolucyjnego ładu. Z kolei oddanie władzy w ręce ludu skutkowało bestialstwem, bezprawiem i bezczeszczeniem wszystkiego, co dotąd święte i oparte na wielowiekowym autorytecie. Jeżeli rewolucja zatrzymałaby się na I etapie mogłaby mieć skutki w większości pozytywne – sprawiedliwe wybory w systemie kurialnym, poszanowanie autorytetu monarchy, zapewnienie całej ludności poszanowania wolności osobistej, ochrona ludzkiego życia. Niestety, do władzy doszli jakobini – i zamierzali całkowicie zmienić zastały świat, topiąc go w krwi Francuzów.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Podsumowanie została wyłączona

12 Mar

Przekształcenia

Posted in Rewolucja francuska on 12.03.13

Rewolucja rozpoczęła się w Paryż, ale szybko objęła cała Francję. Z miast wypędzano urzędników królewskich, a chłopi atakowali dwory i klasztory. Mordując panów feudalnych i niszcząc archiwa. Pod presją tych wydarzeń Zgromadzenie Konstytucyjne usiłowało złagodzić sytuację, wprowadzając w nocy z 4 na 5 sierpnia 1789 roku zasadę równości wszystkich wobec prawa. Zniesiono przywileje podatkowe szlachty, a duchowni zrezygnowali z dziesięcin. Konstytuanta 26 sierpnia 1789 roku uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela. Deklaracja miała być wstępem do konstytucji i gwarantowała wolność jednostki, równość obywateli wobec prawa, prawo do własności, do tworzenia braterskich związków do oporu przeciwko złemu rządowi. Sformułowana została w niej też zasada suwerenności narodu, czyli uznania woli narodu za najwyższe prawo w państwie. Rewolucjoniści obawiali się reakcji króla, który nie zatwierdził ani zniesienia przywilejów stanowych, ani Deklaracji praw człowieka i obywatela. Postanowili sprowadzić go do Paryża, aby móc kontrolować jego poczynania. Zadanie to wykonało 5000 kobiet, zdesperowanych brakiem chleba wspieranych prze Gwardię Narodową.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Przekształcenia została wyłączona

10 Mar

Dalsze reformy i konstytucja

Posted in Rewolucja francuska on 10.03.13

Aby zapobiec dalszemu finansowemu rozkładowi państwa podjęto szereg reform ekonomicznych. Skonfiskowano majątki kościelne. Opodatkowano szlachtę i duchowieństwo, zniesiono cła wewnętrzne, ograniczenia cechowe. Wprowadzono na terenie całego kraju jednolity, dziesiętny, system miar i wag. Konstytuanta we wrześniu 1791 roku uchwaliła opracowaną przez siebie konstytucję. Została wprowadzona monarchia konstytucyjna, zatwierdzono trójpodział władzy. Utworzono Zgromadzenie Prawodawcze – Legislatywę – w której ręku znajdowała się władza ustawodawcza. Władza wykonawcza, dość silnie ograniczona, miała przypaść królowi i ministrom. Prawa polityczne nie zostały dane wszystkim. Społeczeństwo podzielono na 4 grupy majątkowe – ten, kto płacił większe podatki, miał większy wpływ na państwo. Było to rozwiązanie zasadne i uczciwie względem obywateli, jednocześnie usuwające podział związany z urodzeniem, a wprowadzające podział związany z siłą pracy danej jednostki. Oczywiście takie rozwiązanie wywołało duże niezadowolenie mas ludowych Francji. Już 1 października 1791 roku pierwszy raz obradowała Legislatywa. Dzieliła się na prawicę (monarchiści), centrum (zwane bagnem, bowiem jego przedstawiciele nie posiadali konkretnych poglądów politycznych) oraz lewica (żyrondyści, jakobini, kordelierzy, sankiuloci, wściekli i herbertyści). Jak więc widać, parlament był bardzo podzielony. Zresztą, nawet na samej lewicy nie było jedności – dzieliła się na umiarkowaną, reprezentowaną przez żyrondystów, oraz na rewolucyjną, czyli, przede wszystkim, jakobinów.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Dalsze reformy i konstytucja została wyłączona