Partizan

Polityka i społeczeństwo

08 Mar

Meritum sytuacji spornej

Posted in Kryzys marokanski on 08.03.13

Wzmożona ekspansja kolonialna imperializmu niemieckiego powodowała wzrost nie tylko głównego antagonizmu – angielsko-niemieckiego, lecz także sprzeczności między Niemcami, a Francją, której koła rządzące były ponadto zaniepokojone odciągnięciem sił swej sojuszniczki, Rosji, na Daleki Wschód. Dnia 8 kwietnia 1904 r., zaraz po rozpoczęciu wojny Rosji z Japonią, Anglia i Francja zawarły porozumienie, uznające prawa Wielkiej Brytanii do panowania w Egipcie i prawa Francji do zaspokojenia jej roszczeń w Maroku. W ślad za tym zaczęły się tajne rokowania między sztabami generalnymi – angielskim i francuskim – w kwestiach militarnych. Tak powstało „serdeczne porozumienie” (Entente cordiale), Ententa brytyjsko-francuska. Anglia, związawszy się najpierw sojuszem wojskowo-politycznym z Japonią, skierowanym głównie przeciw Rosji, zawarła teraz porozumienie z Francją, które przede wszystkim wymierzone było przeciw Niemcom. Imperialiści niemieccy ze swej strony chcieli skorzystać z wojny rosyjsko-japońskiej i z osłabienia Rosji, by osiągnąć trzy cele: narzucić Rosji niekorzystny dla niej traktat handlowy, podkopać sojusz francusko oraz stworzyć jak najbardziej pomyślne warunki do gospodarczej i politycznej penetracji Niemiec na Bliskim Wschodzie.

tags: , , ,

Możliwość komentowania Meritum sytuacji spornej została wyłączona

Comments are closed.